ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้อย่างละเอียดและรอบคอบ เนื่องจากการให้บริการของเราอยู่ภายใต้การยอมรับของคุณดังต่อไปนี้:

เมื่อใดก็ตามที่คุณสมัครใช้บริการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ และการเรียกดูเว็บไซต์ เท่ากับคุณได้ยอมรับว่าอ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เรียบร้อยแล้ว และพร้อมผูกพันตามข้อความดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำว่า “คุณ”, “ของคุณ” และ “ผู้ใช้งาน” หมายถึงผู้ใช้งานปลายทาง คำว่า “เรา”, “ของเรา”, และ “บริษัท” หมายถึงเว็บไซต์ thmoviehdd.com ข้อกำหนดการใช้งานนี้ใช้กับผู้ใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์ thmoviehdd.com รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง, โดเมนย่อย, เวอร์ชั่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการโดย “บริษัท”

“เรา” มีสิทธิ์ที่จะเพิ่ม

“เรา” มีสิทธิ์ที่จะเพิ่ม/ลบข้อความ และมีสิทธิ์ปรับปรุงใดๆ ก็ตามในนโยบายนี้ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราเพียงผู้เดียว โดยผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องหมั่นตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานนั้นสอดคล้องกับเวอร์ชั่นที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด เพราะการใช้งานจะเป็นไปตามนั้น

  1. อายุของผู้ใช้งาน: ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์จะต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี ถึงจะมีสิทธิ์เข้าชมรายการต่างๆ ได้ สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี อาจมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาได้ โดยอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
  1. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา: thmoviehdd.com ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการลบ, ระงับ หรือยุติการเผยแพร่ภาพยนตร์หรือวิดีโอซีรี่ส์ใดๆ ก็ตามในเวลาใดก็ได้ และสามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขวิดีโอได้ตลอด โดยทั้งหมดนี้ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการชี้แจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นอาจมีประกาศถึงผู้ใช้งานหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราเพียงผู้เดียว
  1. การเข้าถึงเนื้อหา:

(i) บริษัทให้สิทธิ์ที่ไม่มีการผูกขาด เพิกถอนได้ และไม่สามารถถ่ายโอนแก่คุณสำหรับการเข้าถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อก หรือเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณ:

ก) มีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว และเพื่อในการให้ข้อมูลภายในเท่านั้น

ข) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีปรากฏบนเว็บไซต์ได้แต่อย่างใด

(ii) การออกแบบ เค้าโครง รวมถึงรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ ทั้งหมดล้วนได้รับการคุ้มครอง ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้คัดลอกเว็บไซต์ในที่นี้

  1. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า: เว้นแต่ได้มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น สำหรับลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ ยกเว้นเสียง, วิดีโอ หรือภาพกราฟิกใดๆ ก็ตามที่มีเครื่องหมายการค้า/โลโก้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นทรัพย์สินของ thmoviehdd.com, บริษัทแม่, บริษัทในเครือ และภาคีของ thmoviehdd.com ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้เทคนิคใดๆ เพื่อจับภาพเครื่องหมายการค้า/โลโก้/ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ใดๆ ก็ตามที่มีอยู่ในเว็บไซต์ thmoviehdd.com
  1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ใช่ของบริษัท: เมื่อเข้าใช้งานภายในเว็บไซต์ คุณจะได้พบกับข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัท เนื่องจากทาง thmoviehdd.com ไม่ได้พัฒนาภาพยนตร์และรายการต่างๆ ขึ้นมาเอง โดยมีการรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ และนำมาอัปโหลดบนเว็บไซต์ เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล เราจะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ ก็ตามสำหรับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม บริษัทไม่ขอรับรองในเนื้อหา หรือการชี้แนะ/คำแนะนำที่ไม่ใช่ของบริษัทใดๆ ที่แสดงไว้ในที่นี้

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทจะไม่รับผิด/รับผิดชอบต่อความสูญเสีย/ความเสียหาย หรือสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทดังกล่าว